Blacy Smiley - Silly

Tuesday, January 10, 2012

Anak


Jika Anak dibesarkan dengan Celaan,
maka ia belajar Memaki
Jika Anak dibesarkan dengan Permusuhan,
maka ia belajar Berkelahi
Jika Anak dibesarkan dengan Ketakutan,
maka ia belajar Gelisah
Jika Anak dibesarkan dengan Rasa Iba,
maka ia belajar Menyesali Diri
Jika Anak dibesarkan dengan Olok-Olok,
maka ia belajar Rendah Diri
Jika Anak dibesarkan dengan Iri Hati,
maka ia belajar Kedengkian

Jika Anak dibesarkan dengan Dorongan,
maka ia belajar Percaya Diri
Jika Anak dibesarkan dengan Toleransi,
maka ia belajar Menahan Diri
Jika Anak dibesarkan dengan Pujian,
maka ia belajar Menghargai
Jika Anak dibesarkan dengan Penerimaan,
maka ia belajar Mencintai
Jika Anak dibesarkan dengan Dukungan,
maka ia belajar Menyenangi Diri
Jika Anak dibesarkan dengan Pengakuan,
maka ia belajar Mengenali Tujuan
Jika Anak dibesarkan dengan Berbagi,
maka ia belajar Kedermawanan

Jika Anak dibesarkan dengan Rasa Kejujuran dan Keterbukaan,
maka ia belajar Kebenaran dan Keadilan
Jika Anak dibesarkan dengan Rasa Aman,
maka ia belajar Menaruh Kepercayaan
Jika Anak dibesarkan dengan Persahabatan,
maka ia belajar Menemukan Cinta dalam Hidup
Jika Anak dibesarkan dengan Ketentraman,
maka ia belajar Berdamai dengan Fikiran.

No comments:

Mencipta Masa Depan Anda Dari Masa Depan Bukan Dari Masa Silam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peristiwa Hari Ini Bermula Daripada Peristiwa Masa Lampau Dan Ianya Akan Berlanjutan Sehingga Kita Di Jemput Tuhan